Paketat

Tarifat e sherbimit internet :

Familjare:

10 Mbps downnload/ 5 Mbps upload : 1500 lek/muaj

15 Mbps downnload/ 8 Mbps upload : 2000 lek/muaj

25 Mbps downnload/ 12 Mbps upload : 2500 lek/muaj

30 Mbps downnload/ 15 Mbps upload : 3000 lek/muaj

50 Mbps downnload/ 50 Mbps upload : 3500 lek/muaj

100 Mbps downnload/ 100 Mbps upload : 4000 lek/muaj

250 Mbps downnload/ 250 Mbps upload : 4500 lek/muaj

500 Mbps downnload/ 500 Mbps upload : 5000 lek/muaj

Kapaciteti i lidhjes: pa limit.
Tarifat e instalimit: 0 leke
Tarifa e regjistrimit: 0 leke
Tarifa e pajisjes: 0 leke

Per kapacitet mbi 100 Mbps do te aplikohet tarifa e pajisjes me 5000 lek

Biznes, Institucione, etj:

20 Mbps downnload/ 20 Mbps upload : 2200 lek/muaj

30 Mbps downnload/ 30 Mbps upload : 3500 lek/muaj

50 Mbps downnload/ 50 Mbps upload : 4000 lek/muaj

100 Mbps downnload/ 100 Mbps upload : 5000 lek/muaj

Kapaciteti i lidhjes: pa limit.
Tarifat e instalimit: 0 leke
Tarifa e regjistrimit: 0 leke
Tarifa e pajisjeve: 9000 leke

Shenim: Te gjitha tarifat jane me TVSH.