Paketat

Tarifat e sherbimit internet :

Familjare:

8 Mbps downnload/ 3 Mbps upload : 1500 lek/muaj

12 Mbps downnload/ 4 Mbps upload : 2000 lek/muaj

16 Mbps downnload/ 8 Mbps upload : 2500 lek/muaj

20 Mbps downnload/ 10 Mbps upload : 3000 lek/muaj

Kapaciteti i lidhjes: pa limit.
Tarifat e instalimit: 0 leke
Tarifa e regjistrimit: 0 leke
Tarifa e pajisjes: 0 leke

Biznes, Institucione, etj:

10 Mbps downnload/ 10 Mbps upload : 2200 lek/muaj

20 Mbps downnload/ 20 Mbps upload : 3500 lek/muaj

Kapaciteti i lidhjes: pa limit.
Tarifat e instalimit: 0 leke
Tarifa e regjistrimit: 0 leke
Tarifa e pajisjeve: 9000 leke

Shenim: Te gjitha tarifat jane me TVSH.